Projekty unijne:

 

 

ARCOP Rafał Piecaba realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pn.:Rozwój firmy ARCOP Rafał Piecaba w oparciu o inwestycje i pakiet usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia nowej, innowacyjnej usługi "Wirtualny Dyspozytor" 
Celem projektu jest wprowadzenie nowego, innowacyjnego systemu planowania i zarządzania usługami Wnioskodawcy, który usprawni proce obsługi klienta i wpłynie na wydajność pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 891 225,00 PLN

_________________________________

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – Rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim Poprzez Profesjonalne Usługi Doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
ARCOP Rafał Piecaba
ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce
NIP 9591559398, REGON 292697345
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy IR-XI-MŚP/III/1/410/2020 z dnia 21.08.2020 r. na realizację vouchera w ramach projektu

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa Usługi:
„Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów”

 

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego